BelAkker is het atelier Stadslandbouw van Groot Eiland. Het project omvat FleurAkker, ons duurzaam bloemenplukproject in Jette, meer info hier. BelAkker omvat ook 4 moestuinen in het project waar we "high value crops" oogsten: La Petite Senne aan de Henegouwenkaai, Ter Ursulinen in De Marollen, L'abattoir op het dak van de Slachthuizen en Hélifarm (meer info en een filmpje) in de Noordwijk, een professionele stadsmoestuin en een samentuin op het plateau van Antwerpse steenweg op 1500m² in samenwerking met Maximilien boerderij, Velt en De Harmonie. Door op dit dakplateau aan de Helihaven een begeleide activiteit te ontwikkelen voor en door de buurt, willen deze organisaties zorgen voor meer dynamiek, sociale cohesie en netheid rond dit terrein. Deze 4 tuinen in het centrum werken volgens de SPIN-farming methode: Small Plot Intensive Farming. De 5de tuin CourJette van 1,5 hectare groot aan het UZ in Jette is een CSA-project: Community Supported Agriculture of landbouw gedragen door de gemeenschap. We telen momenteel high-value crops en added-value crops. High value crops bieden een zo hoog mogelijke opbrengst per m2, zoals slamix, rucola, spinazie, baby-groenten, kerstomaat, eetbare bloemen, kruiden, lente-ui, ... Added value crops zijn populaire gewassen die ons aanbod diversifiëren zoals courgetten, boontjes, peultjes, aubergines, paprika, meloen, ...Waarom zou je kiezen voor BelAkker?