Groot Eiland, Velt en De Harmonie presenteren u Helifarm. Helifarm is een project dat de duurzaamheid, sociale cohesie, integratie en vorming wil stimuleren en organiseren in de Heliportwijk. In samenwerking met de buurtbewoners engageren de drie organisaties zich om een professionele stadsmoestuin en een samentuin op te starten op het Heliplateau. Buurtbewoners  kunnen zich op verschillende manieren engageren in het project om samen een aangename, veilige en groene ruimte te creëren. Vrijwillige tuiniers kunnen participeren in de samentuin waar Velt praktijksessies en technische ondersteuning biedt. Alle opbrengsten uit de tuin zijn voor eigen consumptie. Daarnaast start Groot Eiland een professionele stadsmoestuin in samenwerking met mensen in arbeidszorg. De groenten die hier geteeld worden, verkopen ze aan lokale kwaliteitsrestaurants. Groot Eiland heeft meer dan 30 jaar ervaring met sociale inschakeling en heeft ondertussen drie moestuinen in Molenbeek en Anderlecht. Velt is gespecialiseerd in het opzetten van samentuinen en het organiseren van vormingen. Ten slotte ondersteunt De Harmonie het participatieve traject met de buurtbewoners vanuit haar kennis over de wijk. Door op het Helihaven plateau een door de buurt gedragen 'gecontroleerde' activiteit te ontwikkelen, willen Groot Eiland, Velt en De Harmonie dynamiek, sociale cohesie en netheid creëren op het terrein.   
Zin om deel te nemen aan dit project ? Meer informatie : helifarm.info@gmail.com